Mauri
CENTRUM.CZ
Marketingové konzultace:

1) příprava marketingové strategie a konceptu mediální komunikace

2) výběr reklamní agentury

3) supervize reklamní kampaně Prověřeno více než 1,5mil uživatelů

4) supervize brand image kampaně - BÓBIKA

5) supervize produktové kampaně - EMAIL