Mauri
MITON.CZ
Marketingové konzultace:

1) definice Brand positioningu

2) definice firemních hodnot

3) definice vize společnosti