Mauri
O ŽIVOT
Kompletní zajištění marketingových aktivit k filmu Milana Šteindlera O ŽIVOT:

1) příprava marketingové strategie a konceptu komunikace

2) supervize vizuální prezentace filmu - plakát, fotosky atd.

3) supervize přípravy mediální kampaně - TV spotu, radio spotu, inzerce atd

4) komunikace s mediálními partnery

5) webová prezetace filmu - www.ozivot.cz

6) virální marketing