Mauri
VODARENSTVI.CZ
Vodarenstvi.cz je oborovým zpravodajským serverem se zaměřením na kvalitu pitné vody, trendy ve spotřebě vody, cenotvorbu a regionální i zahraniční aktuality ve vodohospodářském oboru.

Velký úspěch měl speciál zaměřený na čerpání evropských dotací určených pro vodárenství.

Průměrná návštěvnost Vodarenstvi.cz je 11 000 unikátních návštěvníků za měsíc.